Media-Tag : abalone

bg615-3

bague-larimar-bg615-1bague argent larimar blue stone

bague-larimar-bg615-1bague argent larimar blue stone

bg622-3

bague ring argent 925 silver larimar blue stone bijou

bague ring argent 925 silver larimar blue stone bijou

bg16042

bague ring blue stone argent larimar bijou

bague ring blue stone argent larimar bijou

bt126a

bracelet argent 925 silver abalone pawa larimar

bracelet argent 925 silver abalone pawa larimar

bg1334a

bague ring argent 925 silver abalone pawa larimar

bague ring argent 925 silver abalone pawa larimar